Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bmh/public_html/820.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/bmh/public_html/820.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Jak pisać CV

Życiorys

Jednym z podstawowych dokumentów, które musimy złożyć u naszego potencjalnego pracodawcy jest życiorys. Pisząc CV, podobnie jak podczas pisania listu motywacyjnego, musimy stosować się do kilku zasad.

Na początku każdego życiorysu podajemy nasze dane personalne czyli imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania a także dane kontaktowe, najlepiej numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Następnie podajemy wiadomości dotyczące naszego wykształcenia, ukończonych szkół, ukończone szkolenia, doświadczenie zawodowe i ewentualnie inne doświadczenia o ile mają związek z pracą, o którą chcemy się ubiegać. Dane dotyczące naszego wykształcenia powinno podawać się w odwrotnej kolejności chronologicznej, zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, wydział i kierunek. Można także zaznaczyć specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie temat pracy magisterskiej.

W następnej kolejności umieszczamy w CV informacje o znajomości języków obcych i obsłudze komputera a także zainteresowaniach. Jeśli chodzi o języki obce, to podajemy stopień ich znajomości – w mowie i w piśmie. Warto jest także wspomnieć o kursach odbytych za granicą i certyfikatach potwierdzających nasze umiejętności. Podając poprzednie miejsca zatrudnienia, wpisujemy je w odwrotnym porządku chronologicznym. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków.

Jeśli nie posiadamy jeszcze doświadczenia zawodowego, to w tym miejscu wspominamy w CV o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Warto jest także pisać nawet o działalności w harcerstwie lub organizacjach studenckich. Możemy także wspomnieć o naszym hobby.

Życiorys piszemy zawsze na komputerze, na białym, gładkim papierze formatu A4. Objętość tego dokumentu nie powinna przekraczać dwóch stron. Jeśli podajemy w CV informacje dotyczące naszego wykształcenia i doświadczenia zawodowego a także wszystkie inne informacje muszą być bezwzględnie prawdziwe. Pisząc życiorys należy stosować zasadę zwięzłości. Pracodawca ma zwykle do przeglądnięcia nawet kilkaset podań o pracę, ma więc mało czasu na lekturę każdego życiorysu.